ΦΕΚ 709/Β/28-5-1976: Περί χαρακτηρισμού της Ερμουπόλεως και του οικισμού ΄Ανω Σύρου ως τόπων χρηζόντων ειδικής κρατικής προστασίας.


Αριθμός Υπουργικής Απόφασης – Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/14325/1042 π.ε./3-5-1976 – ΦΕΚ 709/Β/28-5-1976
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού της Ερμουπόλεως και του οικισμού ΄Ανω Σύρου ως τόπων χρηζόντων ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
«Χαρακτηρίζομεν ως τόπους χρήζοντας ειδικής κρατικής προστασίας: α) Την Ερμούπολιν Σύρου διότι αποτελεί διά την χώραν εν μοναδικόν νεοκλασικόν και πολεοδομικόν σύνολον, και  β) Το τμήμα της Άνω Σύρου, ως τούτο ορίζεται εις το διά ερυθράς μολυβδίδος συνοδεύον την παρούσαν απόσπασμα χάρτου, διότι είναι εις εκ των πλέον παλαιών και σημαντικών οικισμών των Κυκλάδων με ιδιότυπον και χαρακτηριστικήν αρχιτεκτονικήν».
Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
22-01-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτίριο στις οδούς Δ. Παπαδάκη και Γεφύρι στη συνοικία Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως Σύρου, ιδιοκτησίας Γεωργίου Βοσκουδάκη. Αποχαρακτηρισμός. ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις οδοί Δ. Παπαδάκη και Γεφύρι στη συνοικία Αγίου Γεωργίου Αστικά Κτίρια
Παραδοσιακός οικισμός Ανω Σύρου ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Άνω Σύρος Οικιστικά Σύνολα
Παραδοσιακός Οικισμός Ερμουπόλεως ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Οικιστικά Σύνολα