ΦΕΚ 695/Β/14-9-1994: Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων 4 κτιρίων στην ΕρμούποληΑριθμός Υπουργικής Απόφασης – Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2273/42911/5-9-1994 – ΦΕΚ 695/Β/14-9-1994
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων (4) κτιρίων στην Ερμούπολη: α) Το κτίριο ιδιοκ. Αλεξάνδρου Παπαδάκη στην οδό Βαφειαδάκη 13. β) Αρχοντικό G. SΤΕFΑΝΟ, ιδιοκτ. Παναγιώτη Καμπανάρου. γ) Το κτίριο ιδιοκτησίας κληρονόμων Σαλάχα στην πλατεία Μιαούλη. δ) Το κτίριο ιδιοκ. Ελ. Τράκα σε πάροδο της οδού Πρωίου 50.
Κείμενο
«Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία (4) κτίρια στην Ερμούπολη Σύρου, γιατί είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα κτίσματα της πρώτης περιόδου ανοικοδόμησης της Ερμούπολης, πολύτιμα για τη μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής που είναι συνδεδεμένα με την ιστορία της πόλης και τις μνήμες των κατοίκων της: α) Το κτίριο ιδιοκ. Αλεξάνδρου Παπαδάκη στην οδό Βαφειαδάκη 13.  β) Αρχοντικό G. SΤΕFΑΝΟ, ιδιοκτ. Παναγιώτη Καμπανάρου. γ) Το κτίριο ιδιοκτησίας κληρονόμων Σαλάχα στην πλατεία Μιαούλη.  δ) Το κτίριο ιδιοκ. Ελ. Τράκα σε πάροδο της οδού Πρωίου 50.»N 5351/1932 Ν 1469/1950

Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
04-09-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχοντικό G. SΤΕFΑΝΟ στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. Παναγιώτη Καμπανάρου ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Αρχοντικά Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Βαφειαδάκη στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. Αλέξανδρου Παπαδάκη ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Οδός Βαφειαδάκη Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην πάροδο οδού Πρωίου 50 στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. Ε. Τράκα ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Πάροδος οδού Πρωίου 50 Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην πλατεία Μιαούλη στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. κληρονόμων Σαλάχα ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Πλατεία Μιαούλη Αστικά Κτίρια