ΦΕΚ: Χαρακτηρισμός 10 κτιρίων ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων στην Ερμούπολη Σύρου


Αριθμός Υπουργικής Απόφασης – Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2011/40657/22-5-1997 – ΦΕΚ 804/Β/8-9-1997
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός δέκα (10) κτιρίων, ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων, στην Ερμούπολη Σύρου.
Κείμενο
«Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία δέκα (10) κτίρια στην Ερμούπολη Σύρου, γιατί αποτελούν δείγματα μεγαλοαστικής και μικροαστικής κατοικίας του τέλους του 19ου αιώνα, με ιδιαίτερα μορφολογικά στοιχεία που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του πολεοδομικού ιστού της πόλης, σημαντικά για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, αλλά και της κοινωνικής και οικονομικής διαμόρφωσης της πόλης.  Τα δέκα κτίρια είναι τα παρακάτω:  1. Κτίριο, με έντονα νεοκλασικά στοιχεία στις όψεις (μαρμάρινα φουρούσια, αετώματα, κορνίζες) στις οδούς Δοξαπατρή – Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Αθανασίου Λεβεντόπουλου – Αρχιεπισκόπου 5, ιδιοκτησίας κκ. Ιωσήφ Χαραμάκη, Καρόλου Ροσσολάτου και Παναγιώτη Γαβαλά, με ζώνη προστασίας το χώρο στα όρια της ιδιοκτησίας. 2. Κτίριο στην οδό Λαδοπούλου 10, ιδιοκτησίας Νικολάου Τορναζάκη, με εμφανή λιθοδομή, συμμετρικά και πυκνά εξωτερικά ανοίγματα, καθώς και κλειστές ή ανοιχτές βεράντες που σχηματίζονται στην κλιμακωτή όψη προς τη θάλασσα.  Το κτίριο αποτελεί δείγμα μεγαλοαστικής κατοικίας στην περιοχή «Βαπόρια» της Ερμούπολης και σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση του πολεοδομικού ιστού στα παραλιακά υψώματα της πόλης. 3. Κτίριο στην οδό Α. και Ι. Κοσμά αρ. 7, με μαρμάρινες επενδύσεις στις όψεις, μαρμάρινους εξώστες, με περίτεχνα κιγκλιδώματα και ξύλινα γερμανικά ή ταμπλαδωτά εξώφυλλα. Το κτίριο αποτελεί δείγμα αστικής οικίας των μέσων (1870) του 19ου αιώνα, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής. 4. Κτίριο επί των οδών Κέας και Εθνικής Αντιστάσεως (πρώην Ακτή Αγ. Γεωργίου 28), ιδ. ¶ννας Καλλιβρούση, με νεοκλασικά μορφολογικά στοιχεία στις όψεις, αετωματική στέγη στο δώμα, ξύλινα κορνιζώματα, γερμανικά εξώφυλλα και μαρμάρινο εξώστη με περίτεχνο κιγκλίδωμα. Το κτίριο αποτελεί δείγμα με νεοκλασικά μορφολογικά στοιχεία και συμβάλλει στη διαμόρφωση του πολεοδομικού ιστού της πόλης. Επίσης, είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής. 5. Κτίριο στην οδό Ύδρας 9, ιδιοκτησίας Νικολάου Κουντούρη, με νεοκλασικίζοντα στοιχεία στις όψεις, όπως συμμετρικά ανοίγματα, υπέρθυρα κορνιζώματα, ξύλινα γερμανικά εξώφυλλα, μαρμάρινο εξώστη και περίτεχνα κιγκλιδώματα στον εξώστη και τους φεγγίτες.  Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μεσοαστικής κατοικίας του τέλους του 19ου αιώνα στον πολεοδομικό ιστό της Ερμούπολης. 6. Κτίριο στην οδό Αρχιεπισκόπου Λυκούργου αρ. 3, ιδιοκτησίας Λιλής Πέτικα, με μαρμάρινη ισόδομη επένδυση στην όψη, μαρμάρινο γείσο, πήλινα ακροκέραμα, ξύλινα θυρόφυλλα και φεγγίτες με αψιδωτά υπέρθυρα και περίτεχνα κιγκλιδώματα.  Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εμπορικού κτίσματος στον ιστορικό πολεοδομικό ιστό της Ερμούπολης των μέσων του 19ου αιώνα. 7. Κτίριο καταστημάτων επί των οδών Χίου και Λεωτσάκου, με απλή μαρμάρινη ισόδομη επένδυση και μαρμάρινα κυμάτια στην στέψη και τοξοστοιχίες στα ανοίγματα. Το συγκρότημα αυτό των ισόγειων καταστημάτων αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής για τη συγκεκριμένη λειτουργία, σημαντικό για τη μελέτη της κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης της Ερμούπολης στα μέσα του 19ου αιώνα. 8. Κτίριο επί της πλατείας Μουστακλή 1, ιδιοκτησίας Ιωάννου Στρογγύλη, με νεοκλασικά στοιχεία στις όψεις, αετωματική στέγη στο δώμα, τραβηχτές κορνίζες, προεξέχον γείσο κάτω από το στηθαίο, πήλινα κιονόκρανα, ψευδοπεσσούς και μαρμάρινο εξώστη με περίτεχνο κιγκλίδωμα.  Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικού κτιρίου στην Ερμούπολη του τέλους του 19ου αιώνα, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής. 9. Κτίριο επί των οδών Ύδρας και Ε. Βαφεία αρ. 2 και Μαντώς Μαυρογένους, ιδιοκτησίας Μαρίας Μεταλληνού, με συμμετρικά ανοίγματα, ξύλινα κορνιζώματα, προεξέχον γείσο στο στηθαίο, ακροκέραμα, μαρμάρινους εξώστες με περίτεχνα κιγκλιδώματα και γερμανικά εξώφυλλα και σιδεριές πολυσύνθετου σχεδίου στα ανοίγματα του ορόφου και το φεγγίτη της κυρίας εισόδου.  Το κτίριο αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα κατοικίας «Συριανού» ρυθμού, του τέλους του 19ου αιώνα, σημαντικού για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στην Ερμούπολη. 10. Κτίριο επί της οδού Ύδρας 42, ιδιοκτησίας ΔΑΣΚΟ ΕΠΕ, με συμμετρικά ανοίγματα, τραβηχτά κορνιζώματα, μαρμάρινους εξώστες με περίτεχνα κιγκλιδώματα, ξύλινα γερμανικά εξώφυλλα και σιδεριές πολυσύνθετες στα ανοίγματα της πλαϊνής όψης και το φεγγίτη της εξώθυρας.  Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μεσοαστικής κατοικίας γύρω στα 1870, στον ιστορικό πολεοδομικό ιστό της Ερμούπολης».
Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
08-09-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτίριο αποθηκών στην οδό Ύδρας 42 στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. ΔΑΣΚΟ ΕΠΕ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Οδός Ύδρας 42 Βοηθητικοί Χώροι Αστικά Κτίρια
Κτίριο αποθηκών στην οδό Ύδρας 9 στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. Νικολάου Κουντούρη ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Οδός Ύδρας 9 Βοηθητικοί Χώροι Αστικά Κτίρια
Κτίριο αποθηκών στην οδό Ύδρας, Ε. Βαφεία και Μαντώς Μαυρογένους στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. Μαρίας Μεταλληνού ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Οδός Ύδρας, Ε. Βαφεία και Μαντώς Μαυρογένους Βοηθητικοί Χώροι Αστικά Κτίρια
Κτίριο καταστημάτων στην οδό Χίου και Λεωτσάκου στην Ερμούπολη Σύρου ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Οδός Χίου και Λεωτσάκου Εμπόριο Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Α.και Ι. Κοσμά 7 στην Ερμούπολη Σύρου ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Οδός Α. και Ι. Κοσμά 7 Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αρχιεπισκόπου Λυκούργου 3 στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. Λιλής Πέτικα στην Ερμούπολη ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Οδός Αρχιεπισκόπου Λυκούργου 3 Εμπόριο Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Δοξαπατρή – Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Αθανασίου Λεβεντόπουλου – Αρχιεπισκόπου 5 στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. Ιωσήφ Χαραμάκη, Καρόλου Ροσσολάτου και Παναγιώτη Γαβαλά ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Οδός Δοξαπατρή – Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Αθανασίου Λεβεντόπουλου – Αρχιεπισκόπου 5 Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Κέας και Εθνικής Αντιστάσεως 10 στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. Α. Καλλιβρούση ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Οδός Κέας και Εθνικής Αντιστάσεως 10 Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Λαδοπούλου 10 στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. Ν. Τορναζάκη ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Οδός Λαδοπούλου 10 Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην πλατεία Μουστακλή 1 στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. Ιωάννου Στρογγύλη ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ερμούπολις Πλατεία Μουστακλή 1 Αστικά Κτίρια