ΦΕΚ: Παραδοσιακός Οικισμός Ερμουπόλεως


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Παραδοσιακός Οικισμός Ερμουπόλεως
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΣΥΡΟΥ / ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ / ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ / Ερμούπολις
Θέση
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Υπουργείο Αιγαίου Μυτιλήνη
ΥΝΜΤΕ Κυκλάδων Σύρο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
15-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/14325/1042 π.ε./3-5-1976,ΦΕΚ 709/Β/28-5-1976ΠΔ 19-10-1978, ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978

ΠΔ 11-5-1989, ΦΕΚ 345/Δ/2-6-1989

ΥΑ-ΓΥΑ 331/25-5-2000, ΦΕΚ 669/Β/30-5-2000