ΦΕΚ: Καθορισμός ζωνών προστασίας Α-Β αρχαιολογικών χώρων Ν. Σύρου

Αριθμός Υπουργικής Απόφασης – Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1053/61/27-1-1992 – ΦΕΚ 91/Β/14-2-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Καθορισμός ζωνών προστασίας Α-Β αρχαιολογικών χώρων Ν. Σύρου.
Κείμενο
Αποφασίζουμε: Στα πλαίσια της εκπόνησης, από το ΥΠΕΧΩΔΕ, της Β’ φάσης της Ειδικής Χωροταξικής μελέτης ανάπτυξης, προστασίας περιβάλλοντος και χρήσεων γης Ν. Σύρου, θεσμοθετούμε για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων (αρ. 91Ν/1892/90/ζώνη Α και οριοθετούμε ζώνη Β για τους αρχαιολογικούς χώρους που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες περιοχές: Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΑ: (Φ.Χ.Γ.Υ.Σ. 1:5000 – απόσπασμα αρ. 1) Για την περιοχή που έλαβε το όνομα της, ακριβώς, εξαιτίας των σωζόμενων αρχών και μεσαιωνικών επιγραφών χαραγμένων στους βράχους, έργων μοναδικής σημασίας για το νησί, ορίζουμε: ? ΖΩΝΗ Α, αδόμητη, με τα εξής φυσικά όρια: Στα νότια, νοτιοανατολικά και δυτικά από τη θάλασσα (ακρωτήριο Γράμματα). Το προς βορρά, βορειοανατολικό και βορειοδυτικό όριο της περιοχής, ακολουθεί το όριο της ζώνης που χαρακτηρίζεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως «όριο περιοχών προστατευόμενων από το ΥΠΠΟ» με απόληξη στη θάλασσα. II. ΣΠΗΛΑΙΟ ΦΕΡΕΚΙΔΗ (αρ.: Φ.Χ.Γ.Υ.Σ., 1:5000, απόσπασμα χάρτη 2) Ορίζουμε ζώνη Β_προστασίας 500 μ., πέριξ του σπηλαίου, εντός της οποίας θα επιτρέπεται η δόμηση ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας ΚΑ’ Εφορείας Αρχ/των η οποία θ’ ασκεί τον έλεγχο θεμελίων στην περιοχή. III. ΚΑΣΤΡΙ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΑΝΗ (αρ. Φ.Χ.Γ.Υ.Σ. 1:5.000, απόσπασμα χάρτη 3) Για την περιοχή στο ύψωμα Καστριού, όπου έχει διασωθεί και ανασκαφεί από τον Χ. Τσούντα, σημαντικότατος οχυρωματικός οικισμός της Πρωτοκυκλαδικής III Α. περιόδου και την περιοχή της Χαλανδριανής δυτικά του Καστριού, όπου έχει αποκαλυφθεί το πιο εκτεταμένο Πρωτοκυκλαδικό νεκροταφείο (: Πρωτοκυκλαδική II και III περίοδο), ορίζουμε: α. Ζώνη Α, αδόμητη 500μ. από την περίμετρο των αρχαίων στην οποία αποκλείεται – οποιαδήποτε χρήση. β. Ζώνη Β, 300 μέτρα πέριξ της ζώνης Α. Από την ζώνη Β εξαιρείται ο οικισμός της Χαλανδριανής, και στη ζώνη αυτή θα ισχύσουν οι όροι δόμησης και οι χρήσεις που «προβλέπονται από τη μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ (παρ. 3 α,4,5). IV. ΓΑΛΗΣΣΑΣ: Στα νότια του όρμου του Γαλησσά και συγκεκριμένα στην περιοχή που περιλαμβάνονται στα υψώματα Αγιά Πάκου, Βουνάκι και τη θέση Μνημούρια, και όπου σώζονται τα λείψανα του προϊστορικού Οικισμού, πιθανώς της αρχαίας πόλης Γαλησσού (λείψανα κτηρίων στο Βουνάκι, νεκροταφείο στα Μνημούρια και Ιερό θεότητας με την επωνυμία «επήκοος» στο λόφο Αγία Πάκου, ορίζουμε: α. ΖΩΝΗ Α, αδόμητη, με όριο στα Β.Α. τη θάλασσα, δυτικά το ανατολικό όριο της χαρακτηριζόμενης στη μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ «ζώνη Προστασίας περιοχής Παραλίων» (3.γ.1, σελ. 71) και στα Νοτιοανατολικά τη καμπύλη που ακολουθεί τους πρόποδες του υψώματος Βουνάκι. Το μεγαλύτερο μέρος της ζώνης Α προστατεύεται ως δασική έκταση, (χαρακτηριζόμενη ως περιοχή 3.α στη χωροταξική μελέτη). Στο υπόλοιπο τμήμα επιτρέπεται η βοσκή αιγοπροβάτων. β. Ζώνη Β που βρίσκεται σε επαφή με το δυτικό όριο της Α συμπίπτει με τη χαρακτηριζόμενη στην πολεοδομική μελέτη ως 3.γ. 1 περιοχή και ισχύουν σ’ αυτήν οι προβλεπόμενες από τη μελέτη χρήσεις γης και όροι δόμησης. V. ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ (αρ. Φ.Χ. 1:5000 Γ.Υ.Σ., απόσπασμα αρ. 5). α. Για το ύψωμα Σκόπελος, όπου έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη σημαντικού οχυρωμένου προϊστορικού οικισμού και β. Για το λοφίσκο Αγ. Αιμιλιανός, στην κορυφή του οποίου υψώνεται εκκλησία του 18ου αι. αφιερωμένη στον ομώνυμο άγιο η οποία εδράζεται στο σωζόμενο τμήμα ελληνιστικού, πιθανότατα πύργου, ορίζουμε: – ΖΩΝΗ Α αδόμητη, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας προστατεύεται ως δασική έκταση στη χωροταξική μελέτη (περιοχή 3.α.1, σελ. 70) και το υπόλοιπο ως περιοχή γεωργικής γης – βοσκοτόπων (περιοχή 2.β.1) με τ’ ακόλουθα όρια προς Β. τον αγροτικό δρόμο ως τη μεγάλη στροφή στα δυτικά του λοφίσκου του Αγ. Αιμιλιανού στα Δυτικά τη νοητή γραμμή που ενώνει τη στροφή του αγροτικού δρόμου με το δημόσιο δρόμο, στα νότια το δημόσιο δρόμο που οδηγεί προς την Ερμούπολη, μικρό τμήμα του αγροτικού δρόμου και τη νότια ορίζουσα γραμμή της δασικής ζώνης 3.α.1 (σελ. 70) και στα νοτιοανατολικά νοητή γραμμή που περιτρέχει τους πρόποδες του λόφου. (Σημεία περιοχής 5:1-25 στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων). Σημειώνουμε ότι για τις περιοχές Ι, IV ευνόητο είναι, ότι οι συντεταγμένες ακολουθούν τα όρια των αντίστοιχων ζωνών της μελέτης ως προαναφέρθηκαν.
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: ΠΕΡΙΟΧΗΣ V – ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΑΓ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
Χ Ψ 1. χ=-1935 Ψ=+18180. 2. χ=-1890 ψ=+18235. 3. χ=-1750 ψ=+18190. 4. χ=-1720 ψ=+18100. 5. χ=-1720 ψ=+18000. 6. χ=-1750 ψ=+17960. 7. χ=1850 ψ=+17915. 8. χ=-2030 ψ=+17860. 9. χ=-2070 ψ=+17855. 10.χ=-2195 Ψ=+17885. 11.χ=-2265 ψ=+17885. 12.χ=-2355 ψ=+17910. 13.χ=-2500 ψ=+18070. 14.χ=-2545 ψ=+18055. 15.χ=-2645 ψ=+18150. 16.χ=-2645 ψ=+18255. 17.χ=-2605 ψ=+18290. 18.χ=-2555 ψ=+18255. 19.χ=-2425 Ψ=+18255. 20.χ=-2340 ψ=+18310. 21.χ=-2270 Ψ=+18390. 22.χ=-2150 ψ=+18440. 23.χ=-2080 ψ=+18390. 24.χ=-2000 ψ=+18315. 25.χ=-1975 ψ=+18245.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
12-04-2006

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Γαλησσά (λείψανα κτηρίων στο Βουνάκι, νεκροταφείο στα Μνημούρια και Ιερό θεότητας με την επωνυμία «επήκοος» στο λόφο Αγία Πάκου). Καθορισμός ζωνών προστασίας Α και Β. ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ υψώματα Αγία Πάκου, Βουνάκι και θέση Μνημούρια (πιθανώς αρχαία πόλη Γαλησσού ) Αμυντικά Συγκροτήματα Αρχαιολογικές Θέσεις Αρχαία Ιερά Θρησκευτικοί Χώροι Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Αρχαιολογικός χώρος Καστρίου- Χαλανδριανής Σύρου (τειχισμένος οικισμός και εκτεταμένο νεκροταφείο της Πρωτοκυκλαδικής Εποχής) ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Χαλανδριανή Αμυντικά Συγκροτήματα Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία Αρχαιολογικές Θέσεις Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος σπηλαίου Φερεκίδη. Καθορισμός ζώνης Β προστασίας. ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Φυσικοί Χώροι Σπήλαια Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στα «Γράμματα» Σύρου (αρχαίαι και μεσαιωνικαί επιγραφαί επί των βράχων) ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Ακρωτήρι «Γράμματα», παρά τον ομώνυμο όρμο· Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο λοφίσκο «Άγιος Αιμιλιανός». Καθορισμός ζώνης προστασίας Α. ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ Αμυντικά Συγκροτήματα Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί Θρησκευτικοί Χώροι