ΦΕΚ : Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων περιοχών: Καστρί – Χαλανδριανή – Ατσιγγανόκαστρο – Δελφινονήσι – Χοντρά

Αριθμός Υπουργικής Απόφασης – Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ   ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2360/123/17-2-1998 – ΦΕΚ 228/Β/11-3-1998
                                                                      Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων περιοχών: Καστρί – Χαλανδριανή – Ατσιγγανόκαστρο   – Δελφινονήσι – Χοντρά στη Σύρο.
     Κείμενο «Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικούς   χώρους τις ακόλουθες γνωστές αρχαιολογικές θέσεις στη Σύρο:
1) Καστρί – Χαλανδριανή.
Περιοχή όπου ευρίσκονται ο τειχισμένος οικισμός και εκτεταμένο νεκροταφείο   της Πρωτοκυκλαδικής Εποχής καθώς και δύο Πύργοι ιστορικών χρόνων.
Η περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. με τα σημεία 1-11-   ακτογραμμή – 1 που αντιστοιχούν στις εξής συντεταγμένες:
1 Χ= – 3220 Ψ =27525
2 Χ = – 3710 Ψ= 26290
3 Χ = – 3600 Ψ =26235
4 Χ = – 3775 Ψ = 26000
5 Χ = – 3775 Ψ = 26000
6 Χ = – 3255 Ψ = 24970
7 Χ = -3245 Ψ = 24970
8 Χ = – 3215 Ψ = 25185
9 Χ = – 2875 Ψ = 25325
10 Χ = – 2340 Ψ = 25675
11 Χ = – 1980 Ψ = 25120  2) Δελφινονήσι.
Ολόκληρη τη νησίδα που καλύπτεται από πρωτοκυκλαδική εγκατάσταση.  3) Ατσιγγανόκαστρο.
Ακρωτήριο στο οποίο σώζονται κτιριακά λείψανα προϊστορικού οικισμού. Η θέση   οριοθετείται στο συνημμένο Φ.Χ. ΓΥΣ με τα σημεία Β1-Β2-Β3-Β4-ακτογραμμή – Β1,   που αντιστοιχούν στις εξής συντεταγμένες:
Β1 Χ = -9870 Ψ= 16570
Β2 Χ = -9515 Ψ= 16260
Β2 Χ = -9585 Ψ =16200
Β4 Χ = -9680 Ψ =16045

  4) Χοντρά.
Ακρωτήριο με λείψανα προϊστορικής εγκατάστασης.
Η θέση οριοθετείται στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. 1:5000 με τα σημεία   Β1, ακτή, Β2, που αντιστοιχούν στις εξής συντεταγμένες:
Β1 Χ = – 1995 Ψ = – 14990
Β2 Χ = – 1730 Ψ = – 14895 «.

ΚΝ 5351/1932

     Τελευταία Ενημέρωση 12-10-2007

Αρχαιολογικοί   Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ

Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Καστρίου- Χαλανδριανής Σύρου   (τειχισμένος οικισμός και εκτεταμένο νεκροταφείο της Πρωτοκυκλαδικής Εποχής) ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ Άνω Σύρου Χαλανδριανή Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στα Χοντρά Σύρου (λείψανα   προϊστορικής εγκατάστασης) ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Βάρης Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο «Ατσιγγανόκαστρο Σύρου   (κτιριακά λείψανα προϊστορικού οικισμού) ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ Τοπική Κοινότητα Φοίνικος Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Δελφινονήσι Σύρου   (πρωτοκυκλαδική εγκατάσταση) ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ Άνω Σύρου Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα