ΦΕΚ: Αρχαιολογικός χώρος σπηλαίου Φερεκύδη


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος σπηλαίου Φερεκίδη. Καθορισμός ζώνης Β προστασίας.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΣΥΡΟΥ / ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ / ¶ΝΩ ΣΥΡΟΥ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΑ’ ΕΠΚΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
12-04-2006
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1053/61/27-1-1992, ΦΕΚ 91/Β/14-2-1992