ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΛΙΑ ΞΩΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΑΣ (16ος – αρχές 19ου αι.)

λεπτομέρειαΠαναγία η ΛαγκαδιανήΑγία Μαρίνα στα ΄Αδειατα