ΦΕΚ: Αρχαιολογικός χώρος Καστρίου- Χαλανδριανής Σύρου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Καστρίου- Χαλανδριανής Σύρου (τειχισμένος οικισμός και εκτεταμένο νεκροταφείο της Πρωτοκυκλαδικής Εποχής)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΣΥΡΟΥ / ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ / ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ / Χαλανδριανή
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία Πρώιμη
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΑ’ ΕΠΚΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
15-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/1053/61/27-1-1992, ΦΕΚ 91/Β/14-2-1992 ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2360/123/17-2-1998, ΦΕΚ 228/Β/11-3-1998